NACIONALNA BIBLIOTEKA "RUSKA BIBLIOTEKA" PANČEVO

Osnovni podaci
Naziv NACIONALNA BIBLIOTEKA "RUSKA BIBLIOTEKA" PANČEVO
Puno poslovno ime NACIONALNA BIBLIOTEKA "RUSKA BIBLIOTEKA" PANČEVO
Skraćeno poslovno ime -
Matični broj 08971455
PIB 112289812
Status kompanije -
Datum osnivanja -
Pravna forma -
Delatnost -
Status bankovnih računa Aktivan
Adrese i kontakti
Adresa -
Mesto -
Opština -
Telefon -
Email -
WEB -
Ostali podaci
Zastupnici -
Vlasnici -
Prihodi -
Profit -
Broj zaposlenih -

Unesite naziv, MB ili PIB kompanije: