BEAUTY STUDIO MIRKA

Osnovni podaci
Naziv BEAUTY STUDIO MIRKA
Puno poslovno ime -
Skraćeno poslovno ime -
Matični broj -
PIB -
Status kompanije -
Datum osnivanja -
Pravna forma -
Delatnost -
Status bankovnih računa -
Adrese i kontakti
Adresa -
Mesto -
Opština -
Telefon -
Email -
WEB -
Ostali podaci
Zastupnici -
Vlasnici -
Prihodi -
Profit -
Broj zaposlenih -

Unesite naziv, MB ili PIB kompanije: